iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Zveřejnění nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovotostí

Značka: 48325/B/2015-HMU2 Zveřejněno od: 16.11.2015 14:13:48 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Oznámení Původce: Katastrální úřad Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Katastrální úřad

Vyvěšeno od: 16.11.2015
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Obec

Vyvěšeno od: 16.11.2015
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 16.11.2015 14:13:48
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.