FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
9 033 400 Kč
2
Nedaňové příjmy
359 300 Kč
4
Přijaté transfery
346 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
36 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 112 200 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 058 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 504 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
100 200 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 112 200 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 058 100 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 504 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
100 200 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč