FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
7 856 900 Kč
Nedaňové příjmy
504 200 Kč
Přijaté transfery
235 100 Kč
Kapitálové příjmy
20 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Služby pro obyvatelstvo
3 312 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 388 100 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 303 800 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
198 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
400 Kč
Služby pro obyvatelstvo
3 312 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
2 388 100 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 303 800 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
198 800 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
400 Kč