FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.11.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
9 033 400 Kč
Nedaňové příjmy
359 300 Kč
Přijaté transfery
346 700 Kč
Kapitálové příjmy
36 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
4 112 200 Kč
Služby pro obyvatelstvo
3 058 100 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 504 600 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
100 200 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
4 112 200 Kč
Služby pro obyvatelstvo
3 058 100 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 504 600 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
100 200 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč